Kontakt

Staż w Śląskim Oddziale PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poszukuje studentki/studenta na nieodpłatny staż w zakresie archiwizacji dokumentów w Śląskim Oddziale PFRON w Katowicach.

Do zadań stażystki/stażysty należeć będzie udział w pracach archiwizacyjnych Śląskiego Oddziału PFRON:
- pomoc w porządkowaniu dokumentów w teczkach aktowych;
- opisywanie teczek spraw;
- sporządzanie zestawień oraz spisów zdawczo-odbiorczych.

Zapewniamy:
- uzyskanie doświadczenia z zakresu archiwizacji dokumentów oraz systemów - kancelaryjnych wg których jest prowadzona dokumentacja (obieg dokumentów w instytucji publicznej);
- wsparcie doświadczonych pracowników PFRON;
- rekomendacje po odbyciu stażu.

Staż ma miejsce w siedzibie Śląskiego Oddziału PFRON – plac Grunwaldzki 8-10/8 w Katowicach, w godzinach pracy Oddziału tj. 8.00-16.00 (liczba godzin stażu ustalona indywidualnie)

Osoby zainteresowane odbyciem niepłatnego stażu prosimy o kontakt ze Śląskim Oddziałem PFRON: katowice@pfron.org.pl, tel.(032) 49 32 100.

Komunikat o stażu PFRON