Kontakt

Po obu stronach sceny - projekt

Chcesz spróbować swoich sił na profesjonalnej scenie teatralnej?
Chcesz poznać tajniki produkcji występów scenicznych?
A może chcesz się dowiedzieć jak zorganizować wydarzenie kulturalne?

Jeśli choć na jedno z tych pytań odpowiedź brzmi „TAK”, to koniecznie zgłoś swój udział w projekcie „Po obu stronach sceny” realizowanym przez Stowarzyszenie Absurdalny Kabaret, Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Teatr Korez.

Każdy z uczestników projektu weźmie udział w:

  • warsztatach stacjonarnych w jednej z wybranych grup (aktorskiej, produkcyjnej i organizacyjnej),
  • wyjeździe integracyjno-artystyczno-szkoleniowym,
  • cyklu 3 wydarzeń artystycznych,
  • evencie happeningowo-kulturalnym.

Wszystko to całkowicie bezpłatnie, we współpracy z profesjonalistami, z odrobiną absurdalnego humoru i koniecznie z Tobą i innymi nieprzeciętnymi ludźmi, których interesuje kultura, pociąga scena, i dla których ważna jest integracja osób bez niepełnosprawności i z niepełnosprawnością.

Wszystko, co musisz zrobić, żeby zgłosić się do udziału w projekcie, to wypełnić załączniki i przynieść je lub wysłać drogą mailową do nas.
Rekrutacja trwa do 15 czerwca 2016 r.

Projekt „Po obu stronach sceny” jest dofinansowany z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Załączniki:
Regulamin projektu "Po obu stronach sceny" .doc .pdf
Formularz zgłoszeniowy .doc .pdf
Oświadczenie o zainteresowaniu projektem .doc .pdf
Oświadczenie o niepełnosprawności .doc .pdf
Oświadczenie o ukończeniu 16 roku życia .doc .pdf
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych .doc .pdf
Zgoda na sporządzanie i wykorzystanie wizerunku .doc .pdf

plakat z wykorzystaniem kurtyny promujący projekt

Co to jest?
Absurdalny Kabaret wraz z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach oraz Teatrem KOREZ stworzył projekt pt. „Po obu stronach sceny”, który kierujemy do integracyjnej grupy 30 os. złożonej z os. z niepełnosprawnościami oraz pełnosprawnych, które ze względu na różnego rodzaju niepełnosprawność są zagrożone wykluczeniem społecznym, a jednocześnie chcą realizować się na scenie i tworzyć własne inicjatywy, jak wydarzenia kulturalno-­artystyczne. Projekt jest nowatorskim podejściem do integracji nie tylko dlatego, że buduje grupy integracyjne ale również dlatego, że działania i praca tych grup będzie docierać do innych członków społeczeństwa. Nie skupiamy się na warsztatach, ale chcemy wyjść z przekazem do publiczności. Do tej pory takie działania były podejmowane przez profesjonalistów.

Chcemy zachęcić wszystkich, by podejmowali śmiałe i odważne decyzje, by realizowali swoje marzenia i nie zniechęcali się przy ewentualnych, choć niewielkich, trudnościach czy problemach związanych z ograniczeniami ze względu na niepełnosprawność. Podsumowaniem projektu będzie event happeningowo-­kulturalny, który odbędzie się w grudniu. Podczas eventu zaprezentowane zostaną efekty całorocznej pracy uczestników. Impreza będzie miała też na celu zwrócenie uwagi lokalnej społeczności na problemy osób z niepełnosprawnościami, które w dalszym ciągu są postrzegane głównie przez pryzmat swojej niepełnosprawności. Wydarzeniu towarzyszyć będzie akcja infromacyjno­promocyjna, w ramach której przechodnie będą informowani o integracyjnej scenie w Katowicach w Teatrze KOREZ, otwartej na nowe osobowości artystyczne. Cały projekt będzie dokumentowany w formie nagrań filmowych oraz sesji fotograficznych, które stanowić będą materiał dydaktyczny oraz promujący ideę szkolenia i wprowadzania osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych wykluczeniem społecznym, na sceny teatralne. Zwieńczeniem projektu będzie toolbox ­ podręcznik dot. organizacji wydarzeń kulturalno-artystycznych.

Planowane działania:
Warsztaty stacjonarne na Uniwersytecie Śląskim i deskach Tetaru KOREZ w Katowicach
Wyjazd integracyjno-artystyczno-kulturalny
Cykl 3 wydarzeń artystyczno-kulturalnych w Teatrze KOREZ
Event Happeningowo-Kulturalny

Adresaci
Do projektu zapraszamy osoby z niepełnosprawnością oraz osoby bez niepełnosprawności w wieku 16 +, zamieszkujących teren województwa śląskiego. Uczestnicy będą mieli możliwość dołączenia do jednej z 3 grup:
Grupa aktorska
Grupa produkcyjna
Grupa organizacyjna

Jaki Cel?
Celem głównym naszego projektu jest szeroko rozumiana integracja społeczna poprzez sztukę osób pełnosprawnych z osobami z niepełnosprawnościami nie tylko na poziomie grupy uczestników projektu, ale także na płaszczyźnie dotarcia do społeczności lokalnej Śląska. Poprzez wzrost integracji w grupie, którą będą tworzyć uczestnicy projektu, którzy będą ze sobą tworzyć i współpracować w ramach projektu wydarzenia kulturalno­-artystyczne chcemy tej grupie pokazać, że mając różne zdolności, umiejętności i kompetencje mogą się nawzajem uzupełniać organizując wydarzenia o charakterze kulturalnym. Dzięki temu chcemy ukazać lokalnej społeczności, że integracja jest możliwa i przynosi korzyści obu stronom, a jednocześnie pozwala na podejmowanie nowatorskich projektów artystycznych.
Celem, który z tego wynika jest również ograniczenie wykluczenia społecznego ze względu na niepełnosprawność, poprzez pomoc osobom z niepełnosprawnościami, które wykazują różnego rodzaju talenty aktorskie, wokalne, a także organizacyjne oraz interesują się kulturą, sztuką czy teatrem.
Celem projektu jest również zwiększenie udziału 30 osób zarówno na scenie teatralnej, poprzez możliwość wystąpienia i zaprezentowania się na niej, a także w społeczeństwie obywatelskim poprzez aktywny udział w projektach artystycznych oraz przy tworzeniu i realizacji wydarzeń kulturalnych promujących artystów z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. W tym projekcie chcemy podzielić się naszym doświadczeniem i nauczyć uczestników, jak przygotować się do wystąpienia scenicznego, jak pokonać lęk i strach czy tremę przed wystąpieniami, a także jak wygląda profesjonalne przygotowanie wydarzenia artystyczno-kulturalnego oraz jak wypromować realizowane wydarzenie kulturalne.

Kiedy?
Projekt rusza z dniem 1 maja 2016 r. a zakończy się z dniem 31 grudnia 2016 r.

Gdzie?
Biuro Projektu znajduje się na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Warsztaty stacjonarne oraz cykl wydarzeń kulturalnych odbędzie się na deskach Teatru KOREZ w Katowicach.

oraz cała reszta…

Już wkrótce więcej informacji dotyczących harmonogramu warsztatów.

Koordynator Projektu: Michał Laksa, tel. +48 605 304 732, email: absurdalnekabarety@gmail.com

logotyp programu i partnerów i informacja o dofinansowaniu