Kontakt

Kulawy Mikołaj

3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, aby podkreślić konieczność działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa oraz zwrócić uwagę na problemy tej grupy społecznej.

6 grudnia to dzień Świętego Mikołaja.
Święty Mikołaj był dobrym człowiekiem, który dzielił się z innymi tym, co miał. Co roku w dzień jego imienin, obdarowujemy się prezentami.
Ludzie mówią, że jest grubym panem w czerwonym ubranku. Ludzie mówią, że ma zaprzęg reniferów. Mówią też, że jest stary. My mówimy, że jest kulawy.

Akcja "Kulawy Mikołaj" jest inicjatywą niepełnosprawnych studentów naszej Uczelni, a Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych rokrocznie udziela wsparcia w realizacji tego przedsięwzięcia.

Celem wydarzenia jest chęć zmiany postrzegania osób niepełnosprawnych przez otoczenie. Osoby niepełnosprawne zwykle kojarzone są z akcjami, zbiórkami charytatywnymi i pozyskiwaniem pieniędzy na różne cele. W tym dniu niepełnosprawni studenci sami wychodzą do ludzi, aby obdarować ich drobnymi upominkami.

KULAWY MIKOŁAJ 2014

KULAWY MIKOŁAJ 2013