Kontakt

Kandydaci na studia

Osoby z niepełnosprawnością podlegają takiemu samemu procesowi rekrutacji jak pozostali kandydaci. Tu znajdziesz informacje na temat procesu rekrutacyjnego, oferty edukacyjnej oraz kryteriów przyjęć na studia.
Działając zgodnie z zasadą wyrównywania szans, nasza uczelnia zwiększa dostępność do studiów wyższych osobom z niepełnosprawnościami nie przez obniżanie wymagań podczas przyjęcia na studia, lecz przez wyrównanie ograniczeń wynikających z niepełnosprawności. W związku z powyższym nie ma zarezerwowanej specjalnej puli miejsc dla niepełnosprawnych kandydatów.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych organizuje dla niepełnosprawnych studentów i doktorantów Uniwersytetu Śląskiego szeroką ofertę wsparcia, której celem jest wyrównanie szans w dostępie do edukacji i badań naukowych na poziomie studiów wyższych. Wobec studentów i doktorantów z niepełnosprawnością stawiamy takie same wymagania jak przed innymi studentami/doktorantami. Wyrównanie szans polega na udostępnianiu osobom z niepełnosprawnościami odpowiednich narzędzi, które pozwalają im studiować.

Na bieżąco podejmujemy wszelkie działania mające na celu zwiększenie dostępności Uniwersytetu Śląskiego do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Dokładamy starań, by nasza uczelnia była miejscem przyjaznym dla każdego, kto zechce studiować w jej murach.

Dostosowanie budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych

Wydział Prawa i Administracji
Katowice, ul. Bankowa 11 b

 • oznakowane miejsca parkingowe;
 • dostosowane wjazdy do budynku;
 • winda;
 • dostosowane toalety.

Wydział Nauk Społecznych
Katowice, ul. Bankowa 11

 • oznakowane miejsca parkingowe;
 • dostosowane wjazdy do budynku;
 • winda;
 • dostosowane toalety.

Wydział Filologiczny
Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1

 • oznakowane miejsca parkingowe;
 • dostosowane wjazdy do budynku;
 • winda;
 • dostosowane toalety.

Wydział Filologiczny
Sosnowiec, ul. Grota – Roweckiego 5

 • oznakowane miejsca parkingowe;
 • dostosowane wjazdy do budynku;
 • winda;
 • dostosowane toalety.

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Instytut Matematyki

Katowice, ul. Bankowa 14

 • oznakowane miejsca parkingowe;
 • dostosowane wjazdy do budynku;
 • winda;
 • dostosowane toalety.

Instytut Fizyki
Katowice, ul. Uniwersytecka 4

 • oznakowane miejsca parkingowe;
 • dostosowane wjazdy do budynku.

Wydział Psychologii i Pedagogiki
Katowice, ul. Grażyńskiego 53

 • oznakowane miejsca parkingowe;
 • dostosowane wjazdy do budynku;
 • winda;
 • dostosowane toalety.

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Katowice, ul. Bankowa 9

 • oznakowane miejsca parkingowe;
 • dostosowane wjazdy do budynku;
 • winda;
 • dostosowane toalety.

Katowice, ul. Jagiellońska 28

 • oznakowane miejsca parkingowe;
 • dostosowane wjazdy do budynku;
 • winda;
 • dostosowane toalety.

Wydział Teologiczny
Katowice, ul. Jordana 18

 • oznakowane miejsca parkingowe;
 • dostosowane wjazdy do budynku;
 • winda;
 • dostosowane toalety.

Wydział Informatyki i Nauk o Materiałach
Sosnowiec, ul. Będzińska 39

 • oznakowane miejsca parkingowe;
 • dostosowane wjazdy do budynku;
 • winda;
 • dostosowane toalety.

Wydział Nauk o Ziemi
Sosnowiec, ul. Będzińska 60

 • oznakowane miejsca parkingowe;
 • dostosowane wjazdy do budynku;
 • winda;
 • dostosowane toalety.

Wydział Artystyczny
Cieszyn, ul. Bielska 62

 • oznakowane miejsca parkingowe;
 • dostosowane wjazdy do budynku;
 • winda;

Planowane jest dostosowanie toalet.

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Cieszyn, ul. Bielska 62

 • oznakowane miejsca parkingowe;
 • dostosowane wjazdy do budynku;
 • winda;

Planowane jest dostosowanie toalet.

Szkoła Zarządzania
Chorzów, ul. 75. Pułku Piechoty 1

 • oznakowane miejsca parkingowe;
 • dostosowane wjazdy do budynku.