Kontakt

Wsparcie PFRON dla pracodawców osób z niepełnosprawnością

Zatrudniając osoby z niepełnosprawnością pracodawcy mogą korzystać ze wsparcia przygotowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Szczegółowych informacji na ten temat udziela Dyrektor Śląskiego Oddziału PFRON - Pani Anna Wandzel.