Kontakt

Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III - Integracja

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji w Katowicach ma przyjemność zaprosić do Projektu: Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III

Wszystkie osoby zainteresowane, które spełniają łącznie następujące warunki:

 1. posiadają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności w zakresie ruchu,
 2. są nieaktywne zawodowo,
 3. są w wieku - od 16 roku życia do 59 roku, w przypadku kobiet i 64 roku życia, w przypadku mężczyzn - w chwili przystąpienia do projektu.

W ramach projektu beneficjent może otrzymać następujące wsparcie:

 1. Poradnictwo zawodowe, prawne, psychologiczne (możliwość spotkań w domu lub innym dogodnym miejscu dla klienta);
 2. Konsultacje "specjalistów niezależnego życia” (rehabilitant, logopeda, lekarz medycyny pracy itp.);
 3. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (kilku dniowe warsztaty w formie stacjonarnej i wyjazdowej);
 4. Szkolenia zawodowe i podnoszące kwalifikacje;
 5. Staże (płatne) i zajęcia praktyczne u pracodawców (nieodpłatne);
 6. Wsparcie w podjęciu i kontynuacji nauki (czesne i materiały dydaktyczne);
 7. Zakup sprzętu ułatwiającego naukę i pracę.

Ponadto, projekt oferuje wsparcie dla OPIEKUNÓW tj. osób z bliskiego otoczenia osób z niepełnosprawnością następujące wsparcie:

 1. Warsztaty stacjonarne/ wyjazdowe;
 2. Grupy wsparcia
 3. Wsparcie psychologiczne i/lub prawne.

Warunkiem przystąpienia do projektu OPIEKUNA jest zarejestrowanie się do Projektu.

Pracownicy Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji w Katowicach z przyjemnością udzielimy wyczerpujących odpowiedzi na jakiekolwiek pytania dotyczące Projektu.

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
ul. Lompy 14, pok. 415
40-040 Katowice
elzbieta.mloczek@integracja.org - specjalista ds. rekrutacji i obsługi BO
tel. 32 605 38 50 lub
tel. kom. 505 606 661/ 505 606 746