Kontakt

UWAGA! Zmiana zasad udzielania wsparcia studentom z niepełnosprawnościami

Uległ zmianie sposób przyznawania wsparcia studentom z niepełnosprawnościami. Wszystkie formy wsparcia udzielane są w ramach indywidualnego dostosowania studiów (IDS).

Studenci, którzy chcą uzyskać wsparcie w realizacji procesu studiowania (np. asystenta studenta niepełnosprawnego, tłumacza języka migowego i inne), składają w BON wniosek o indywidualne dostosowanie studiów (IDS). Szczegółowa instrukcja dotycząca procedury uzyskania IDS opisana została w zakładce Wnioski i regulaminy.

Zmiany zostały wprowadzone na mocy uchwały Senatu UŚ z dnia 21 kwietnia 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.