Kontakt

Stypendia w marcu i kwietniu

Dział Studenckich Spraw Socjalnych informuje, że 17 marca 2014 r. będą wypłacone dodatki mieszkaniowe za luty oraz bieżące zapomogi.

Zgodnie z § 5 ust. 3 Regulaminów pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, kolejna pełna wypłata świadczeń jest planowana na kwiecień, z wyrównaniem za marzec.