Kontakt

Stypendia w maju i czerwcu

Dział Studenckich Spraw Socjalnych informuje, iż kolejne wypłaty stypendiów w semestrze letnim nastąpią:

- 26-27 maja

- 25-26 czerwca

Świadczenia pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w roku akad. 2013/2014 zostały przyznane na dziewięć miesięcy, zatem czerwiec jest ostatnim miesiącem, w którym będzie dokonana wypłata stypendiów. Wyjątek stanowią dodatki mieszkaniowe należne za czerwiec, które zostaną wypłacone w lipcu.

Stypendia w letnim semestrze