Kontakt

Staże w administracji publicznej - nabór do drugiej edycji projektu

Rozpoczyna się realizacja Projektu "Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy II".

Jest to projekt systemowy, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.6 PFRON – projekty systemowe, którego Liderem jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Grupą docelową projektu są:

  • osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym i umiarkowanym,
  • osoby nieaktywne zawodowo, bezrobotne, poszukujące pracy z terenu całego kraju,
  • kobiety w wieku 16-59 lat, mężczyźni w wieku 16-64 lata.

Formy wsparcia przewidziane w projekcie:

  • 3-miesięczne staże rehabilitacyjne dla wszystkich uczestników projektu,
  • szkolenia zawodowe i podnoszące kwalifikacje,
  • wsparcie trenera pracy,
  • wsparcie doradcy zawodowego i psychologa oraz specjalistów różnych dziedzin.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie mogą się skontaktować z instytucjami realizującymi Projekt:
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
Centrum Integracja w Katowicach
ul. Lompy 14 (pokój 416)
tel. 505 606 661, 505 606 746
e-mail: agata.branka@integracja.org, marcin.batko@integracja.org

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich
Ośrodek Maltański Katowice
ul. Powstańców 21
tel. 32 785-86-68, 697 903 745,
e-mail: osrodek.katowice@pomocmaltanska.pl