Kontakt

Program "Student II" - ważne zmiany!

Realizowany dotychczas program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Student II przestaje istnieć w swojej dotychczasowej formie.
Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym będzie realizowana w ramach modułu II programu „Aktywny Samorząd”. Szczegółowe informacje na temat Programu „Aktywny Samorząd” można znaleźć na stronie Programu oraz w dokumencie pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2013 roku”.

Informacje na temat zmian można uzyskać także w Oddziałach PFRON oraz w BON.