Kontakt

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów w semestrze zimowym 2013/2014

29 października 2013 r. Prorektor ds. kształcenia i studentów prof. UŚ dr hab. Ryszard Koziołek, w porozumieniu z Zarządem URSS i Zarządem URSD podjął decyzje wynikające z § 4 ust. 1 regulaminów pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.

Szczegółowe dotyczące świadczeń pomocy materialnej można znaleźć na stronie internetowej.

  • Wypłata świadczeń z nadpłatą za październik i listopad nastąpi w terminie 27/28 listopada br.
  • W semestrze zimowym stypendia przyznaje się na okres pięciu miesięcy (od października 2013 do lutego 2014).
  • Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. najniższe wynagrodzenie asystenta do 31 grudnia 2013 r. wynosi 2055,00 zł. W związku z tym zgodnie z § 5 ust 6 cyt. Regulaminu łączna wysokość stypendiów socjalnego wraz z dodatkiem mieszkaniowym i stypendium rektora nie może przekroczyć 90% tego wynagrodzenia, tj. 1849,50 zł.
  • Od 1 stycznia 2013 r. zgodnie z cyt. Rozporządzeniem kwoty te ulegają podwyższeniu. Najniższe wynagrodzenie asystenta będzie wynosiło 2245,00 zł i odpowiednio 90% tego wynagrodzenia stanowić będzie kwota 2020,05 zł.