Kontakt

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów w semestrze zimowym 2012/2013

Uprzejmie zawiadamiamy, że 29 października 2012 r. Prorektor do spraw kształcenia i studentów prof. UŚ dr hab. Ryszard Koziołek, w porozumieniu z Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego i Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów podjął decyzje wynikające z par. 4 ust. 1 regulaminów pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW

Wysokość dochodu uprawniającego do stypendiów socjalnego i dodatku mieszkaniowego wynosi 782,00 zł.

Wysokość stypendium socjalnego uzależniona od dochodu na osobę w rodzinie studenta wynosi odpowiednio:
- przy dochodach
od 0,00 zł do 200,00 zł - 880,00 zł
od 200,01 do 400,00 zł - 680,00 zł
od 400,01 do 600,00 zł - 480,00 zł
od 600,01 do 782,00 zł - 280,00 zł

Wysokość dodatku mieszkaniowego do stypendium socjalnego:

 • z tytułu zamieszkiwania w DS.- UŚ wynosi odpowiednio:
  - DS w Katowicach i Sosnowcu – 330,00 zł miesięcznie tj. 11,00 zł na dobę,
  - DS w Cieszynie – 228,00 zł miesięcznie tj. 7,60 zł na dobę,
 • z tytułu zamieszkiwania na kwaterze – 60,00 zł miesięcznie tj. 2 zł na dobę

Wysokość zapomogi:

 • przyznawanej przez Dziekana – do 300,00 zł
 • podwyższonej przez Rektora na wniosek Dziekana – do 1.000,00 zł

Wysokość stypendium specjalnego dla studentów niepełnosprawnych:

 • znaczny stopień niepełnosprawności / I gr. inwalidzka– 550,00 zł
 • umiarkowany stopień niepełnosprawności / II gr. inwalidzka – 450,00 zł
 • lekki stopień niepełnosprawności / III gr. inwalidzka – 350,00 zł

POMOC MATERIALNA DLA DOKTORANTÓW

Wysokość dochodu uprawniającego do stypendiów socjalnego i dodatku mieszkaniowego- 782,00 zł.

Wysokość stypendium socjalnego uzależniona od dochodu na osobę w rodzinie doktoranta wynosi odpowiednio:
- przy dochodach
od 0,00 zł do 200,00 zł - 900,00 zł
od 200,01 zł do 400,00 zł - 700,00 zł
od 400,01 zł do 600,00 zł - 500,00 zł
od 600,01 zł do 782,00 zł - 300,00 zł

Wysokość dodatku mieszkaniowego do stypendium socjalnego wynosi:

 • z tytułu zamieszkiwania w Domu Studenta UŚ odpowiednio:
  - DS. w Katowicach i Sosnowcu – 330,00 zł miesięcznie /11,00 zł na dobę,
  - DS. w Cieszynie – 228,00 zł miesięcznie/7,60 zł na dobę,
 • z tytułu zamieszkiwania na kwaterze – 60,00 zł miesięcznie /2,00 zł na dobę

Wysokość zapomogi wynosi:

 • przyznawanej przez Dziekana – do 300,00 zł
 • podwyższonej przez Rektora na wniosek Dziekana – do 1000,00 zł

Wysokość stypendium specjalnego dla doktorantów niepełnosprawnych wynosi:

 • znaczny stopień niepełnosprawności / I gr. inwalidzka – 550,00 zł
 • umiarkowany stopień niepełnosprawności / II gr. inwalidzka – 450,00 zł
 • lekki stopień niepełnosprawności / III gr. inwalidzka – 350,00 zł

POSTANOWIENIA WSPÓLNE

 • Wypłata świadczeń z nadpłatą za październik i listopad nastąpi w terminie 28/29 listopada br.
 • W semestrze zimowym stypendia przyznaje się na okres pięciu miesięcy (od października 2012 do lutego 2013)
 • Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. najniższe wynagrodzenie asystenta do 31 grudnia 2012 r. wynosi 1885,00 zł. W związku z tym zgodnie z § 5 ust 6 cyt. Regulaminu łączna wysokość stypendiów socjalnego wraz z dodatkiem mieszkaniowym i stypendium rektora nie może przekroczyć 90% tego wynagrodzenia, tj. 1697,00 zł. Od 1 stycznia 2013 r. zgodnie z cyt. Rozporządzeniem kwoty te ulegają podwyższeniu. Najniższe wynagrodzenie asystenta będzie wynosiło 2055,00 zł i odpowiednio 90% tego wynagrodzenia stanowić będzie kwota 1850,00zł.