Kontakt

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów w semestrze letnim 2013/2014

Uprzejmie zawiadamiamy, że 24 marca 2014 r. Prorektor do spraw kształcenia i studentów prof. UŚ dr hab. Ryszard Koziołek, w porozumieniu z Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego i Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów, podjął decyzje dotyczące pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.

Pod adresem http://student.us.edu.pl/pomoc-materialna dostępne są regulaminy pomocy materialnej dla studentów i doktorantów wraz z załącznikami, które obowiązują w bieżącym roku akademickim.

Pomoc materialna w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014.

STYPENDIA 2013/2014 - jak? gdzie? kiedy?

Przypominamy, że zgodnie z § 5 ust. 3 Regulaminów pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, najbliższa wypłata świadczeń jest planowana na 25 kwietnia, z wyrównaniem za marzec.