Kontakt

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów w semestrze letnim 2012/2013

27 marca 2013 r. Prorektor do spraw kształcenia i studentów prof. UŚ dr hab. Ryszard Koziołek, w porozumieniu z Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego i Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów podjął decyzje dotyczące pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.

Szczegółowe informacje na temat stypendiów, zapomóg oraz terminów ich wypłacania znajdują się w zakładce student na stronie internetowej Uczelni.