Kontakt

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów w semestrze zimowym 2015/2016

Znana jest już wysokość pomocy materialnej w bieżącym semestrze roku akademickiego.

28 października 2015 r. Prorektor ds. kształcenia i studentów prof. UŚ dr hab. Ryszard Koziołek, w porozumieniu z Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego i Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów podjął decyzje dotyczące pomocy materialnej udzielanej studentom i doktorantom.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Uniwersytetu w zakładce student.