Kontakt

Pomoc materialna

Informujemy, że przez cały czas mogą Państwo składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej w roku akademickim 2010/2011. Formularze można pobrać i wydrukować ze strony http://student.us.edu.pl/wzory-drukow. Osoby, które chcą otrzymywać stypendium od konkretnego miesiąca roku akademickiego, powinny wnioski wraz z wymaganymi dokumentami złożyć w dziekanacie do 10. dnia danego miesiąca. Od tego roku akademickiego do wniosku o przyznanie stypendium specjalnego dołączony jest załącznik. Wypełnione załączniki będą przesyłane do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych. Na ich podstawie będzie można opracować formy wsparcia odpowiadające potrzebom niepełnosprawnych studentów Uniwersytetu Śląskiego.