Kontakt

Pełno(s)prawne wybory

Każda osoba z niepełnosprawnością ma prawo do udziału w wyborach na równych prawach.

W związku ze zbliżającymi się wyborami, organizatorzy projektu Monitoring Obywatelski starają się zmobilizować jak największą grupę osób do sprawdzenia poziomu dostępności wyborów dla osób z niepełnosprawnościami. Chodzi zarówno o samo sprawdzenie lokali, czy ludzi w komisjach, ale też o uświadomienie, że takie zagwarantowanie dostępności w ogóle powinno być.

Osoba z niepełnosprawnością ma prawo do:

  • udziału w wyborach jak każdy pełnoprawny obywatel;
  • otrzymania dostępnej informacji;
  • głosowania w lokalu dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
  • głosowania korespondencyjnie, również za pomocą nakładki w alfabecie Braille’a;
  • głosowania przez pełnomocnika;
  • głosowania w lokalu za pomocą nakładki w alfabecie Braille’a.

Obowiązkiem każdej gminy jest zapewnienie wyborcom z niepełnosprawnościami warunków do równoprawnego udziału w wyborach.

Jeżeli Twoje obywatelskie prawo jest łamane, zgłoś naruszenie na www.monitoringobywatelski.firr.org.pl.

Twoja gmina respektuje prawa osób z niepełnosprawnościami? Opisz dobre praktyki w swojej miejscowości na www.monitoringobywatelski.firr.org.pl.

Osoby chętne do zaangażowania się w akcję Monitoringu Obywatelskiego proszone są o zbadanie swojego punktu wyborczego stosując ankietę z załącznika. Po wyborach uzupełnioną ankietę należy dostarczyć do biura Fundacji w Krakowie lub przesłać drogą mailową na adres: biuro@firr.org.pl.

Dostosowane lokale - ankieta.