Kontakt

Monitoring obywatelski Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami

1 września zostało uruchomione narzędzie internetowe, umożliwiające monitoring obywatelski Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami.

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego stworzyła bezpłatny, dostępny i łatwy w obsłudze system, który pozwala na zgłaszanie zarówno naruszeń praw osób z niepełnosprawnościami, jak i dobrych praktyk w obszarze zabezpieczenia ich spraw.

Na stronie www.monitoringobywatelski.firr.org.pl , przyjmowane będą zgłoszenia o naruszeniach i dobrych praktykach w obszarach takich jak:

  • edukacja,
  • praca,
  • zabezpieczenie społeczne,
  • dostępność informacji,
  • wybory,
  • ubezwłasnowolnienie i
  • psy przewodniki.

Każde zgłoszenie (również anonimowe) trafi do ekspertów, specjalizujących się w danej dziedzinie, którzy bezpłatnie pomogą w jego rozwiązaniu.

Oprócz doradzania zgłaszającym, projekt przewiduje także prowadzenie interwencji na podstawie zgłoszeń oraz informowanie organów nadzorczych o naruszeniach. Na stronie dostępne będą również wzory pism, które pomogą w walce o swoje prawa.

Polska w 2012 r. ratyfikowała Konwencję o prawach osób z niepełnosprawnościami. Trudno jednak uznać, że tym samym sytuacja osób z niepełnosprawnościami znacznie się poprawiła. Koniecznym jest „społeczne” zwiększenie oddolnej presji na osoby, które mają wpływ na kształtowanie rzeczywistości społecznej. We wrześniu Polska przedstawi pierwsze sprawozdanie z realizacji postanowień Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. System monitoringu obywatelskiego zweryfikuje informacje w nim zawarte z rzeczywistością. Na koniec projektu powstanie raport opisujący poziom przestrzegania praw osób z niepełnosprawnościami w Polsce wraz z rekomendacjami, dotyczącymi poprawy tej sytuacji.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z: Fundacją Pies Przewodnik, Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Fundacją Aktywizacja, Polskim Bankiem Spółdzielczym, Polskim Forum Osób Niepełnosprawnych, Politechniką Gdańską, Polskim Związkiem Głuchych i Towarzystwem Pomocy Głuchoniewidomym.

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.