Kontakt

"Kulawy Mikołaj" - podsumowanie

Niepełnosprawni studenci Uniwersytetu Śląskiego działający w Kole Studentów Niepełnosprawnych EQUITAS od 3 do 6 grudnia 2010 r. przeprowadzili akcję „Kulawy Mikołaj”.
Przez te kilka dni studenci przebrani w mikołajkowe stroje na terenie Uniwersytetu rozdawali słodycze oraz uniwersyteckie gadżety. Każdy dostał także ulotkę, która wyjaśniała ideę tego przedsięwzięcia. Studentom towarzyszył sympatyczny USiołek – maskotka Uniwersytetu.
Ostatniego dnia, podczas finału akcji na deptaku przed rektoratem Uniwersytetu Śląskiego, spotkali się studenci z Koła Studentów Niepełnosprawnych EQUITAS i studenci z Koła na rzecz osób z niepełnosprawnością Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, którzy aktywnie włączyli się w ten projekt.
W akcji wzięli udział również JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś; prof. dr hab. Barbara Kożusznik, prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą; dr Jadwiga Gierczycka, prorektor Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka oraz Marek Plura, poseł na Sejm RP.
Celem przedsięwzięcia była poprawa postrzegania osób niepełnosprawnych przez środowisko akademickie. Osoby niepełnosprawne zwykle kojarzone są z akcjami, zbiórkami charytatywnymi i zbieraniem pieniędzy na różne cele. Tym razem niepełnosprawni studenci sami wyszli do ludzi, aby im coś dać.
Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno społeczności akademickiej jak i mediów. Projekt ten z pewnością odbędzie się także za rok. Już dziś serdecznie zapraszamy do włączenia się w jego realizację.
Zdjęcia z akcji „Kulawy Mikołaj” można zobaczyć w galerii.

Kulawy Mikolaj