Kontakt

Kulawy Mikołaj 2013

W tym roku już po raz czwarty na terenie Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się akcja "Kulawy Mikołaj". Projekt ten jest inicjatywą niepełnosprawnych studentów naszej Uczelni, a Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych rokrocznie udziela wsparcia w realizacji tego przedsięwzięcia.

Celem przedsięwzięcia jest chęć zmiany postrzegania osób niepełnosprawnych przez otoczenie. Osoby niepełnosprawne zwykle kojarzone są z akcjami, zbiórkami charytatywnymi i pozyskiwaniem pieniędzy na różne cele. Tym razem niepełnosprawni studenci sami wychodzą do do ludzi, aby obdarować ich drobnymi upominkami.

Szczegółowe informacje w zakładce "Kulawy Mikołaj".