Kontakt

Konkurs PFRON "Otwarte drzwi"

Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych ogłosił X jubileuszową edycję konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, pod hasłem "Otwarte drzwi".

Tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze zdrowotnym, zawodowym i społecznym, a zgłaszać można prace, mieszczące się w następujących kategoriach tematycznych:
- rehabilitacja medyczna
- rehabilitacja społeczna
- rehabilitacja zawodowa oraz rozwiązania technologiczne, służące osobom niepełnosprawnym.

Dla autorów trzech najlepszych prac magisterskich w każdej z kategorii oraz autora najlepszej pracy doktorskiej przewidziano nagrody pieniężne. Będą oni mieli również możliwość publikowania w kwartalniku Niepełnosprawność - zagadnienia, problemy, rozwiązania, a także na stronie internetowej PFRON.

Prace można składać od 20 maja do 22 lipca br., pod adresem: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa, z dopiskiem "Otwarte drzwi". Dla zapoznania się ze szczegółami i regulaminem organizatorzy zapraszają na stronę internetową http://www.pfron.org.pl/, zakładka "Konkursy-statuetki".