Kontakt

Indywidualne dostosowanie studiów - NOWE DRUKI

Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach podpisał zarządzenie w sprawie zasad dostosowania organizacji i właściwej realizacji procesu dydaktycznego dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dostosowania warunków odbywania studiów do rodzaju występujących trudności.

Zarządzenie wprowadza nowe wzory druków związanych z wnioskowaniem o indywidualne dostosowanie studiów (IDS).
W zakładce Zawnioskuj o dostosowanie! znajduje się informacja o procedurze dotyczącej ubiegania się o IDS, a także link do zarządzenia i wszystkich niezbędnych załączników.