Kontakt

Asystent Studenta Niepełnosprawnego

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych poszukuje osób chętnych do pełnienia funkcji asystenta studenta niepełnosprawnego (ASN). Zadania, które realizuje asystent studenta niepełnosprawnego są określane na podstawie indywidualnych potrzeb studenta, który jest osobą z niepełnosprawnością. Najczęstsze zadania, które realizują ASN to pomoc w dojeździe na uczelnię, pomoc w poruszaniu się czy pomoc w sporządzaniu notatek. Osoby, które chciałyby zostać asystentem studenta niepełnosprawnego proszone są o dostarczenie dokumentów aplikacyjnych do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Śląskiego. Na prośbę studenta możemy wystawić zaświadczenie o realizacji praktyk studenckich. Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są cały rok.