Kontakt

„Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy II” - nabór do projektu

Rozpoczyna się Projekt „Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy II”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt skierowany jest do osób w wieku 16 – 30 lat, absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, policealnych oraz uczelni wyższych z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi, którzy:

  • posiadają aktualne orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności
  • pozostają bez zatrudnienia.

Formy wsparcia przewidziane w projekcie:

  • poradnictwo zawodowe,
  • wsparcie psychologiczne,
  • Warsztaty Aktywizacji Zawodowej,
  • szkolenia zawodowe,
  • staże rehabilitacyjne,
  • praktyki zawodowe,
  • wsparcie w rozpoczęciu/kontynuacji nauki,
  • wsparcie dla rodzin oraz opiekunów osób z niepełnosprawnością.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie mogą się skontaktować z instytucjami realizującymi Projekt:
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
Centrum Integracja w Katowicach
ul. Lompy 14 (pokój 416)
tel. 505 606 661, 505 606 746
e-mail: agata.branka@integracja.org, marcin.batko@integracja.org

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
Biuro regionalne w Mikołowie
os. Grunwaldzkie 10
tel. 32 471-09-58
e-mail: biuro.slaskie@far.org.pl

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich
Ośrodek Maltański Katowice
ul. Powstańców 21
tel. 32 785-86-68, 697 903 745,
e-mail: osrodek.katowice@pomocmaltanska.pl