Kontakt

„Świat w kolorze kredką na papierze” - wystawa rysunków Pawła Garncorza

Od 6 do 17 października zapraszamy do Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej na wystawę prac Pawła Garncorza pt. "Świat w kolorze kredka na papierze". Wystawa odbywa się w ramach realizacji projektu: „Co nas spina? – Kampania na rzecz ochrony zdrowia psychicznego” (III edycja) organizowanego przez Uniwersytet Śląski w Katowicach i Stowarzyszenie na rzecz wspomagania osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia „Razem”.

Paweł Garncorz (1979 r.) będąc osobą niepełnosprawną intelektualnie, odkrył swoje zdolności artystyczne podczas zajęć terapii zajęciowej w pracowni artystycznej plastyka Piotra Zatorskiego, mieszczącej się w katowickim Warsztacie Terapii Zajęciowej UNIKAT. Tam właśnie szlifował swój talent rysując kredkami lub wykonując grafiki ilustrujące otaczający go zindustrializowany świat, pełen ważnych detali i szczegółów. Tematyka prac od początku była wypadkową jego zainteresowań turystyczno – poznawczych oraz encyklopedycznej wiedzy w wybranych dziedzinach.

Zainicjowane przez Piotra Zatorskiego działania promocyjne, wsparcie wielu życzliwych osób oraz instytucji przyczyniły się do rozpropagowania tej ciekawej twórczości w regionie oraz kraju. Prace zaczęły być dostrzegane przez specjalistów, jury prestiżowych konkursów takich jak „Nikifory”, warszawskiej fundacji Wspólna Droga. Wystawiały go tak szacowne instytucje jak Muzeum Śląskie w Katowicach oraz Katowicka Galeria Szyb Wilson, która do dzisiaj jest w posiadaniu największej kolekcji rysunków artysty. Obecnie, Paweł jest uznanym w skali kraju przedstawicielem młodego pokolenia twórców tzw. sztuki naiwnej, nieprofesjonalnej i samorodnej czego dowodem jest coroczny udział w największym w Polsce festiwalu tego typu sztuki, który ma miejsce w katowickiej Galerii Szyb Wilson.

Pomimo zdiagnozowanej niepełnosprawności intelektualnej związanej z autyzmem, Paweł dzięki swoim zainteresowaniom, z czasem stał się osobą bardziej otwartą, dowartościowaną, lepiej i sprawniej funkcjonującą w społeczeństwie. Odnoszone sukcesy i pozytywny odbiór jego twórczości potwierdzają jej artreterapeutyczny charakter ważny zarówno dla artysty jak i wrażliwego odbiorcy. Do dzisiaj promotorem, organizatorem wystaw, osobą wspierającą oraz opiekunem artystycznym Pawła Garncorza jest Piotr Zatorski.

Z sylwetką artysty i jego pracami można zapoznać się na jego profilu na portalu społecznościowym: www.facebook.com/PawelGarncorz

Piotr Zatorski - artysta plastyk, absolwent Wydziału Grafiki ASP we Wrocławiu. Udział w wielu plenerach, wystawach krajowych i międzynarodowych w dziedzinie grafiki i malarstwa. Zawodowo przez wiele lat pracował jako terapeuta zajęciowy w założonym i prowadzonym według własnej, artystycznej koncepcji Warsztacie Terapii Zajęciowej Unikat w Katowicach, gdzie pełnił społecznie obowiązki prezesa zarządu Stowarzyszenia Unikat.
Obecnie wykonuje zawód nauczyciela, arteterapeuty w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu.
Z zamiłowania teoretyk i praktyk metod terapii zajęciowej z elementami ateterapii w edukacji osób niepełnosprawnych intelektualnie. Entuzjasta i promotor tego rodzaju twórczości.

Kampania „Co nas spina?” prowadzona jest w ramach realizacji zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia psychicznego pn.: „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym.”

Kampanię już po raz trzeci honorowym patronatem objął Prezydent Miasta Katowice.