Kontakt

II Terenowa Akcja Kreatywna "Terapia śmiechowa" - podsumowanie

W dniach 11 – 15. 02. 2014 w malowniczo położonym Jaworzu odbyła się II Terenowa Akcja Kreatywna pod hasłem „Terapia Śmiechowa”. W akcji uczestniczyli studenci i doktoranci, którzy nawiązywali nowe i pielęgnowali dotychczasowe znajomości.

Wspólny wyjazd był okazją do integracji studentów z różnych wydziałów, którzy po powrocie w mury uczelni mogą razem działać na rzecz środowiska akademickiego.

Terenowa Akcja Kreatywna to, jak sama nazwa wskazuje, spotkania, warsztaty i rozmowy, dzięki którym uczestnicy zdobyli oraz umocnili swoje umiejętności związane z kreatywnym myśleniem i działaniem. Podczas II Terenowej Akcji Kreatywnej na samym początku odbyły się warsztaty integracyjne, które pozwoliły wszystkim lepiej się poznać i dowiedzieć czegoś o sobie nawzajem. Następnego dnia miały miejsce warsztaty dotyczące pisania prac dyplomowych i zaliczeniowych, które nie obce są każdemu studentowi oraz warsztaty z autoprezentacji, umiejętności przydatnej zarówno podczas egzaminów ustnych, jak i rozmowy kwalifikacyjnej. Trzeciego dnia Akcji uczestnicy podzielili się na dwie grupy, by wziąć udział w warsztatach „Jak profesjonalnie zaprezentować się podczas rozmowy rekrutacyjnej” i „Profesjonalne wystąpienie przed kamerą”. Po południu odbyło się spotkanie z aktorem teatralnym, który prowadził zajęcia z emisji głosu pokazując jak zadbać o właściwą dykcję podczas wystąpień.

Kulminacyjnym elementem II Terenowej Akcji Kreatywnej „Terapia Śmiechowa” było spotkanie z kabaretem „Drzewo A Gada”. Członkowie kabaretu opowiadali o swojej działalności, o skeczach i piosenkach, które prezentują, a także o codziennym doświadczaniu niepełnosprawności. Artyści kabaretowi wraz ze studentami przygotowali i nagrali skecz pt. „Urząd pracy” oraz piosenkę „Wszystko życiem jest nadziane”.

Zwieńczeniem pobytu była karnawałowa dyskoteka w stylu lat 80-tych. Niektórzy uczestnicy ubrali się w stroje, które w tamtych latach obowiązywały na tanecznych parkietach. Wszyscy bawili się znakomicie do późnych godzin nocnych.

Podczas pobytu studenci z niepełnosprawnością uczestniczyli w nagraniu materiału promocyjnego Uniwersytetu Śląskiego, mówiąc czym dla nich jest Uniwersytet i pokazując, że Uniwersytet ma wiele twarzy, a każda opowiada inna historię...

Efektem pięciodniowej II Terenowej Akcji Kreatywnej „Terapia śmiechowa” są materiały filmowe, do których obejrzenia serdecznie zapraszamy!

Wiele Twarzy – Jeden Uniwersytet!

Terenowa Akcja Kreatywna - teledysk

Kabaret “Drzewo A Gada” i uczestnicy II Terenowej Akcji Kreatywnej – „Wszystko życiem jest nadziane”

Kabaret “Drzewo A Gada” i uczestnicy II Terenowej Akcji Kreatywnej – „Urząd pracy”