Kontakt

„Podręcznik Dobrych Praktyk – WCAG 2.0”

Fundacja „Widzialni”, z którą od lat współpracuje Uniwersytet Śląski w Katowicach, zajmuje się m.in. promocją właściwych standardów tworzenia serwisów WWW, tak aby były dostępne dla jak największej liczby użytkowników niepełnosprawnych. Obecnie Fundacja opublikowała pierwszy z zaplanowanej serii wydawniczej „Podręcznik Dobrych Praktyk – WCAG 2.0”. Książka ukazała się pod patronatem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Urzędu Komunikacji Elektronicznej i Uniwersytetu Śląskiego. Partnerem projektu jest Orange Polska. Projekt jest również wspierany przez Microsoft Sp. z o.o.

Opracowanie jest dostępne bez opłat w formie elektronicznej na stronie internetowej Fundacji Widzialni (www.widzialni.org). W marcu 2013 r. podręcznik ukaże się drukiem.