Kontakt

Zawnioskuj o dostosowanie!

Indywidualne dostosowanie studiów (IDS)

Co to jest indywidualne dostosowanie studiów (IDS)?

Rodzaj wsparcia dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.
IDS realizowane jest w oparciu o zasady: indywidualizacji, podmiotowości, rozwoju potencjału studenta/doktoranta, racjonalności dostosowania, utrzymania standardu akademickiego, dostosowania najbliższego standardowemu sposobowi prowadzenia zajęć oraz równych praw i obowiązków.

JAK UZYSKAĆ IDS?

krok 1.

Złóż w Centrum Obsługi Studentów dokumenty:

  • wniosek o IDS (wniosek o IDS),
  • kartę informacyjną (karta informacyjna),
  • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub inny równoważny dokument (jeśli masz),

Wypełnione i podpisane dokumenty możesz złożyć:

  1. osobiście lub pocztą tradycyjną - Centrum Obsługi Studentów, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, pokój 132 (rektorat),
  2. drogą elektroniczną - zeskanuj dokumenty i wyślij na adres: dlastudenta@us.edu.pl w temacie wiadomości wpisz: IDS – swoje imię i nazwisko. Oryginały dokumentów przynieś na indywidualne spotkanie.

krok 2.

Indywidualne spotkanie z przedstawicielami COS i koordynatorem ds. wsparcia z wydziału, na którym będziesz studiować. Podczas spotkania omówimy potrzeby i możliwości związane z IDS. Wspólnie ustalimy najkorzystniejsze formy wsparcia.
Informację o terminie spotkania przekażą Ci pracownicy COS.

krok 3.

Zaopiniowany wniosek o IDS zostanie przekazany do Dziekana, który podejmie decyzję o zakresie IDS.

krok 4.

W ciągu 7 dni od otrzymania pozytywnej decyzji o przyznaniu IDS, przekaż do koordynatora ds. wsparcia listę wykładowców, z którymi będziesz mieć zajęcia w danym semestrze i chcesz mieć IDS (listę możesz przesłać mailem). Koordynator skontaktuje się z nimi, żeby przekazać informację o decyzji Dziekana dotyczącej Twojego IDS.
Jeśli w ciągu 7 dni nie dostarczysz listy wykładowców, o decyzji dotyczącej IDS musisz poinformować wykładowców samodzielnie.
Jeśli ramach IDS będziesz nagrywać zajęcia dodatkowo dostaniesz do wypełnienia oświadczenie o dotyczącego ochrony praw autorskich.

krok 5.

Po uzyskaniu od koordynatora informacji, że skontaktował się z Twoimi wykładowcami, ustal z nimi sposób realizacji IDS. Oryginał ustaleń przekaż do koordynatora ds. wsparcia.

Do pobrania

  1. IDS 2019 wniosek o przyznanie IDS
  2. IDS 2019 karta informacyjna
  3. Regulamin studiów w Uniwersytecie Śląskim obowiązujący od 1 października 2019 r.